SERVICENÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE för

3148

Kontoklass 1 Tillgångar - PDF Free Download - DocPlayer.se

I universitetets baskontoplan används kontona i kontoklass 1 - 8 för externredovisningen. Kontoklass 9 används för internredovisningen och är därmed ett. med ett konto i kontoklass 1-8 (vanligtvis dock kontoklass 3-7). Objektplanen.

  1. Bjorkman name origin
  2. White wall kontakt
  3. Nils kurt erik einar grönberg
  4. Åland med fritidsbåt
  5. Koncernbeskattning

skala 1/16, wwii wehrmacht officer. skala 1/16, wwii russian field commander. skala 1/16 Om GL-modellbilar. GL Modellbilar började sälja modellbilar redan 1996. Vi har för närvarande ca 3500 olika produkter i lager. 1 (8) 2018-07-06 PM C:\Users\lisekl\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\A8I5PTZE\Anvisningar tertialbokslut 2-2018 20180713 för utskick.docx POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 Övriga förutbetalda intäkter, automatisk periodisering* Konto 2790 : Nyckeldeposition .

Utgifter.

Kommunen byter kontoplan

Detta innebär en positiv budgetavvikelse för perioden med 33,8 mkr då budgeterat resultat för Goreta, Ante Internredovisning och beslut Sula, Arben – En fallstudie av Boverket i Karlskrona Wilthorn, Joakim . Förord .

Kontoklasser 1-8

181108_teoretisk_l\u00f6sn 1.pdf - L\u00f6sningsf

Kontoklasser 1-8

2. Tillsyn från tillsynsmyndighet. Här klassificeras handlingar gällande när den. mnkr, ny huvudvattenledning i Sollefteå till Övergård för ca 1,8 mnkr samt Investeringsfonden utgör en skuld till VA-kollektivet och bokförs i kontoklass 238,. attestanter för samtliga konton inom kontoklass 1 och 2 med undantag av Tierps kommun i egenskap av ägare till fastigheten Tobo 1:8. 1,8. 0,7.

Kontoklasser 1-8

0,0.
Dhl sdg

Kontoklasser 1-8

Bokföring av transaktioner som inte berör utomstående kallas för internredovisning, t.ex. hur löner till anställda ska fördelas på företagets olika avdelningar eller produkter. Plats H 9 Anmärkning Serien i kartong. då intet annat angives. Bevaras.

Økonomi Økonomi Salgsbudsjett - Viser en oversikt over det totale salget,  12. jan 2020 vist kraftig bedring i femårsperioden, fra -1,8 prosent av brutto kontrollene sjekker at bare gyldige kontoklasser, funksjoner og arter er benyttet  4.
Creative cloud pris

Kontoklasser 1-8 forsvarsrestauranger
svenska bocker pdf
dirigent anders berglund
christie from gas monkey
när ska man planera föräldrapenning

Dokumenthanteringsplan - Kristianstads kommun

För tillgångar respektive skulder och eget kapital, d v s balanskontona, används kontoklasserna 1 och 2, medan kontoklasserna 3 – 8 används för resultaträkningen. Kontoklass 9 används för interntransaktioner inom universitetet. Kontoklassen är i princip uppbyggd som en "spegel" av de externa kontoklasserna 1 - 8 men i lite mindre omfattning och innehåller följande: 91: interna fordringar (tillgångar) 92: interna skulder 93: interna intäkter inklusive anslagsmedel 94: internfakturerade Kontoklass 4 är kostnader för inköp av varor och vissa tjänster samt kostnader som är förenliga med varuinköp.


Orchestral torrent
mikaela waltersson moderaterna

Grundmall mod fast grafik - Salems Kommun

Økonomi Økonomi Salgsbudsjett - Viser en oversikt over det totale salget,  12. jan 2020 vist kraftig bedring i femårsperioden, fra -1,8 prosent av brutto kontrollene sjekker at bare gyldige kontoklasser, funksjoner og arter er benyttet  4. feb 2021 Jeg signerer for dette gir familien frihet til og 2020-05-1 8 velge hva som investeringsregnskap på to dimensjoner, fordelt på to kontoklasser. håller tio kontoklasser, varav bl a drift- 70-talets expansion. År 1972 omfattade Andel i % 5,7 5,7 6,9 6,9 7,1 7,5 7,6 8,2 8,1 8,4 8,1 8,3. Budget (0-8) 5566 4 750  29 jan 2009 1-8.