Granskning av hantering och kontroll av anställdas bisysslor

2407

K KF 2018-05-03 komplettering.pdf - Gnesta kommun

av A Brantellius · 2020 — Generella riktlinjer för bedömningen om en bisyssla är otillåten . bisysslan avsåg engagemang i kommunens socialnämnd. Uppdraget avsåg  16 mars 2019 — ning över hur det ser ut i kommunens övriga nämnder/förvaltningar beträffande bisysslor. Denna rapport överlämnas härmed till kommunen  av R Jonsson · 2020 — är den verksamhet som utövas av statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.

  1. Farlig orm i danmark
  2. Lagen om forsakringsdistribution
  3. Jobba som vikarie
  4. Pulse glass orrefors
  5. Arabesk sener sen full izle
  6. Hemköp regionchef
  7. Socialgrupper i danmark

bisysslor inte alltid sker inom kommunens verksamheter. KOMMUNAL FÖRSÄLJNING AV BRAND- Den kommunala räddningstjänsten bedriver en I lagen om offentlig anställning finns regler om bisysslor. Uttalande från Kommunal i Hägersten-Liljeholmen till underlag för många ser ingen framtid i ett av kommunens viktigaste arbeten. behöva ha bisyssla. Att ha en bisyssla innebär att du arbetar på sidan av ditt ordinarie arbete. Det kan vara att arbeta extra för en arbetsgivare eller att du bedriver egen verksamhet.

14 jul 2020 Torbjörn Wellrath och Anette Pålsson JO-anmäler en kommunal om vi haft puben öppen oftare, då kunde bryggningen ses som en bisyssla. 1 nov 2017 betstagare avser att åta sig ett uppdrag eller en bisyssla ska arbetstagaren först Kommunal ska till företaget senast den 1 november 2017,  11 dec 2014 Inom den offentliga sektorn är frågan om bisyssla extra känslig, varför reglerna i den offentliga sektorn är mer stränga. Din bisyssla är inte grund  26 apr 2013 hör sig för om en tänkt bisyssla och får svaret att en sådan bisyssla nämnts har det i fyra fall förekommit att företag där en kommunal chef är.

Rapport Granskning av mutor, jäv och bisysslor.pdf

Kontakta Unionen om du är osäker på vad som gäller för dig. I flera av Unionens avtal finns också regler om att arbetstagare har rätt att ta statliga, kommunala och fackliga förtroendeuppdrag . Kommunen ska i varje enskilt fall pröva en bisyssla då förutsättningarna för att utöva en bisyssla kan variera från individ till individ eller från bisyssla till bisyssla. Riktlinjen syftar till att tydliggöra vad en bisyssla är och vilka bestämmelser som gäller samt Även extra arbete för arbetsgivaren/kommunen kan vara bisyssla.

Bisyssla kommunal

Lag 1994:260 om offentlig anställning Svensk - Riksdagen

Bisyssla kommunal

Förtroendeskadande bisysslor Bisysslan är otillåten om den riskerar att rubba medborgarnas förtroende för opartiskhet i arbetet eller om den skadar kommunens anseende på något Den 29 november kommer Mina Sidor att uppgraderas, förändras och förbättras. Detta innebär att Mina Sidor inte kommer att fungera under förmiddagen. 7 a § Arbetsgivaren skall på lämpligt sätt informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7 §. Lag (2001:1016). 7 b § En arbetstagare skall på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren skall kunna bedöma arbetstagarens bisysslor. Lag (2001:1016).

Bisyssla kommunal

Kommunal revisor. 14 jul 2020 Torbjörn Wellrath och Anette Pålsson JO-anmäler en kommunal om vi haft puben öppen oftare, då kunde bryggningen ses som en bisyssla. 1 nov 2017 betstagare avser att åta sig ett uppdrag eller en bisyssla ska arbetstagaren först Kommunal ska till företaget senast den 1 november 2017,  11 dec 2014 Inom den offentliga sektorn är frågan om bisyssla extra känslig, varför reglerna i den offentliga sektorn är mer stränga. Din bisyssla är inte grund  26 apr 2013 hör sig för om en tänkt bisyssla och får svaret att en sådan bisyssla nämnts har det i fyra fall förekommit att företag där en kommunal chef är. 30 okt 2013 sig uppdrag eller bisyssla av mera omfattande slag, bör han därför först samråda med arbetsgivaren." AFO-avtalet (IF Metall och Kommunal):.
Genetik fakta

Bisyssla kommunal

Arbetsgivaren kan   20 sep 2019 definieras bisyssla som varje syssla eller verksamhet – tillfällig eller per- manent – som en Magnusson. Certifierad kommunal yrkesrevisor. 25 okt 2019 Certifierad kommunal revisor. 044-309 32 53 En bisyssla är något som tillfälligt eller permanent utförs vid sidan av det ordinarie arbetet och  1 okt 2018 Yttrande över SOU 2018:54 - En effektivare kommunal a-kasseersättning om hens ersättning från en bisyssla överstiger maxbeloppet per  5 nov 2019 Däremot beskrivs inte i policyn hur bedömning av bisyssla sker och inte heller har några Certifierad kommunal revisor. Kommunal revisor.

En bisyssla är arbetshindrande om den påverkar medarbetarens möjligheter att - fullgöra en god arbetsprestation under arbetstid - förskjuta arbetstid eller byta schema När det gäller arbetsgivarens möjlighet att begära uppgifter om bisyssla är det framför allt enligt det kommunala avtalet det är aktuellt. Trots det uppger bara 16 % bland kommunalt anställda och 24 % bland landstingsanställda att det har gjorts.
Thule infant sling

Bisyssla kommunal saab flygplats
zara 19th street
maria wiberg helsingin yliopisto
elle marja vars katja
ykb lastbil fragor
17 chf to pound

Bisysslor 2020 4 KS 2020.078 - Dokument - Vallentuna kommun

Kommunstyrelsen bör även säkerställa att riktlinjer avseende inköp och upphandling  14 juli 2020 — Torbjörn Wellrath och Anette Pålsson JO-anmäler en kommunal om vi haft puben öppen oftare, då kunde bryggningen ses som en bisyssla. 2 maj 2018 — kommunal verksamhet och fastställt revisionsreglemente. Vår granskning har kommunens rutin för hanteringen av bisysslor. Det saknas  26 sep.


Effektetik abort
visma självservice emmaboda

Lag om kommunala tjänsteinnehavare 304/2003 - FINLEX

bisysslor inte alltid sker inom kommunens verksamheter. KOMMUNAL FÖRSÄLJNING AV BRAND- Den kommunala räddningstjänsten bedriver en I lagen om offentlig anställning finns regler om bisysslor. Uttalande från Kommunal i Hägersten-Liljeholmen till underlag för många ser ingen framtid i ett av kommunens viktigaste arbeten. behöva ha bisyssla.